FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelBetydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd
Dnr3.2.2-3435-2014
MedelsförvaltareInternationella Handelshögskolan i Jönköping
InstitutionInstitutionen för nationalekonomi
ProjektledarePia Nilsson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaLandskap och hållbara städer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20151 128 354
2016 928 354
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att analysera betydelsen av kulturarv som attraktivitetsfaktor och som drivkraft för utveckling i städer och landsbygder. Forskningen i projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera de direkta och indirekta samhällseffekter som kulturarv i samspel med kulturmiljö genererar ur ett rumsligt perspektiv och över tiden.
Sammanfattning
Kulturarv och dess inneboende kulturmiljöer tillskrivs ofta en central betydelse som resurs för regional utveckling och används ofta för att locka boende, företag och besökare till regioner. När ordet attraktivitet preciseras så framhålls ofta kulturmiljön i form av det diversifierade landskap som erbjuder natur- och kulturbaserade upplevelser och insatsfaktorer i produktionen av lokalt förankrade varor och tjänster. Det finns ett stort behov av empirisk forskning som kan visa de effekter som kulturarv genererar och dess betydelse som drivkraft för utveckling i städer och landsbygder.
Summary
Cultural heritage is often assumed to play a significant role as a resource for regional development and is repeatedly used as an argument to attract households, firms and visitors to regions. Moreover, the quality and structure of the landscape and the opportunities it gives rise to in terms of nature- and culture based experiences is often used to define the word attractiveness. The quality and structure of the landscape is also appointed an important role as an input factor in the production of local products. There is a need of research that is able to empirically assess the importance of cultural heritage as a factor that increases regional attractiveness and economic growth.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelAre valuations of place-based amenities driven by scale?
Ingår iHousing Studies, Volume 13, 2016
FörfattarePia Nilsson
Utgivningsår2016
ID0267-3037
BeskrivningArtikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping.
TitelThe role of cultural heritage in attracting skilled individuals
Ingår iJournal of Cultural Economics, Volume 40, Number 4, 2016
FörfattareMikaela Backman och Pia Nilsson
Utgivningsår2016
IDISSN: 0885-2545
Länkhttp://rdcu.be/mZ4j
BeskrivningArtikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping.