FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelMinoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn - en översikt och strategi
Dnr3.2.2-3043-2015
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareIngrid Martins Holmberg
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 466 559
Kortfattat syfte
Syftet är att ringa in behovet av fortsatt forskning om kulturarvssektorns hantering av nationella minoriteters historiska platser. Projektet, som utgår från forskningsresultaten i proj. Rörligare kulturarv (ang. romer), undersöker hanteringen av övriga svenska minoritetsgrupper. Detta skall uppnås genom en sammanställning av sektorsprojekt och kunskap inom området, liksom av tidigare forskning.
Sammanfattning
Sveriges nationella minoritetsgrupper - samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar och romer - har använt och format platser i landskapet och därigenom satt avtryck i den fysiska miljön, liksom i minnen och berättelser. Kulturarvssektorn har emellertid ägnat begränsad uppmärksamhet åt minoritetsgruppernas historiska platser. Detta projekt utgår från ett nyligen avslutat projekt om hur svensk kulturarvssektor har hanterat romers historiska platser. Här tar vi oss an frågan om hur de övriga de nationella minoritetsgruppernas historiska platser har uppmärksammats. Vi vill därmed bidra till att vidga det som allmänt betraktas som 'vårt' kulturarv, och lägga grunden för fortsatt forskning.
Summary
Through a long historical stay within the national borders, the Swedish national minorities - the Sámi, the Tornedalers, the Jews, the Roma and the Sweden Finns - have each deposited traces in landscape and collective memory. Nevertheless, the historical places of these groups have gained only little recognition by the official heritage sector. While departing from recent research on the official heritage sector's identification of Roma historical places, this project aims to continue the task by giving an overview of also the remaining national minorities in this perspective. This research thus meets the challenges that come with the notion of heritage as plural and heterogeneous.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Motion and Flow in Heritage Institutions. Two cases of challenges from within
Ingår iNordisk Museologi
FörfattareChristine Hansen och Ingrid Martins Holmberg
Utgivningsår2016
IDISSN 1103-8152
BeskrivningArtikeln är en del av projektet Minoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn - en översikt och strategi som genomfördes vid Göteborgs universitet 2016 inom tema Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelArtikel: Kulturarv som ett kritiskt arbete. Exemplet romers historiska platser
Ingår i100% kamp
FörfattareIngrid Martins Holmberg
RedaktörMikael Eivergård, Anna Furumark
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagBoréa bokförlag
IDISBN: 978-91-89140-93-6
BeskrivningArtikeln är en del av projektet Minoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn - en översikt och strategi som genomfördes vid Göteborgs universitet 2016 inom tema Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelAtt ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser
FörfattareIngrid Martins Holmberg, Katarina Saltzman, Sarah Andersson
Utgivningsår2019
Utgivare/förlagMakadam förlag/Göteborgs universitet
IDISBN: 978-91-7061-282-4
Länkhttps://www.gu.se/english/research/publication?publicationId=275794
BeskrivningRapporten är ett resultat av projektet Minoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn – en översikt och strategi som genomförts 2016 vid Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, inom tema Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället. Projektet och publikationen har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.