FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelCHIME - Cultural heritage and improvised music in European festivals
Dnr3.2.2-1367-2015
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
ProjektledareHelene Brembeck
Programperiod
FoU temaJPI CH
UndertemaHeritage Plus
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 458 621
2016 458 621
2017 458 621
Kortfattat syfte
Syftet med projektet var att studera hur föränderliga relationer mellan musik, festivaler och kulturarvsplatser omförhandlar etablerade förståelser av och användningen av kulturarv.
Sammanfattning
Projektet utforskade användning och återanvändning av olika former av kulturarv genom fallstudier av jazzmusikfestivaler. Syftet med projektet var att studera hur föränderliga relationer mellan musik, festivaler och kulturarvsplatser omförhandlar etablerade förståelser av och användningen av kulturarv. Projektets fokus på festivaler speglar den viktiga om än undervärderade positionen som festivaler upprätthåller i den europeiska kulturella ekologin med sina dynamiska relationer till platser och kulturella rum. Det delprojekt inom CHIME som tar sin utgångspunkt i Göteborg har specifikt adresserat frågor kopplade till plats, kulturarv, festivalisering och interna marknads- och organisationsprocesser i relation till jazzfestivalen GMLSTN Jazz.