FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelCultural heritage & the historic environment in sustainable landscape management
Dnr3.2.2-5202-2016
MedelsförvaltareGöteborgs Universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareIngegärd Eliasson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20171 155 776
20181 160 729
20191 165 781
Kortfattat syfte
The aim is to study the role of cultural heritage and historic environment in sustainable landscape management and its relation to place identity, collective memory, aesthetic and existential values and people’s well-being. Results will provide arguments for integration between disciplines, bridge the nature/culture divide and enhance implementation of immaterial heritage values in pratice.
Sammanfattning
Vi är en tvärvetenskaplig grupp av forskare som vill undersöka vilken roll kulturarv och kulturmiljö har för hållbar landskapsutveckling. Vi kommer att be invånare, beslutsfattare och handläggare som dagligen arbetar och lever i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle att i enkäter och intervjuer bedöma, skatta och berätta om sina upplevelser och relationer till landskapet. Resultaten kommer att ge en ökad kunskap om landskapets kulturarv och kulturmiljö, dess estetiska och existentiella värden, människors kollektiv minnen, platsidentitet och välbefinnande. Med resultaten hoppas vi kunna bidra till en hållbar landskapsförvaltning och ökat samarbete mellan natur- och kulturvården.
Summary
The aim is to study the role of cultural heritage and the historic environment in sustainable landscape management. An interdisciplinary research group will use surveys, interviews and archive data to investigate opinions, feelings and judgments of respondents in Biosphere Reserves. Results (based on quantitative and qualitative analyses) will provide a better understanding of the landscape and its cultural heritage, historic environment, aesthetic and existential values as well as people's collective memories, place identity and well-being. The results will also contribute to the understandings of integrated landscape management and nature/culture boundaries in research and practice.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMin plats i biosfären
FörfattareEva Gustavsson, Ingegärd Eliasson, Susanne Fredholm, Igor Knez, Lars Göran Nilsson, Maria Gustavsson
RedaktörEva Gustavsson
Utgivningsår2019
Utgivare/förlagGöteborgs universitet, Institutionen för kulturvård
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/62574
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape management som genomfördes 2017-2019 vid Göteborgs universitet inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.