FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelInfrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvet
Dnr3.2.2-5129-2016
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturvårdsavdelningen
ProjektledareMarei Hacke
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 194 000
Kortfattat syfte
Detta projekt syftar till att samla berörda svenska aktörer till en strategisk 2-dagars workshop för att diskutera utvecklingen av en nationell infrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvet, behovet av en gemensam svensk strategi och Sveriges anslutning till E-RIHS.
Sammanfattning
I Europa utvecklas nätverk för naturvetenskaplig tillämpning och forskning inom kulturvården. Det tidigare arbetet IPERION CH har mynnat ut i ett nytt initiativ, E-RIHS, European Research Infrastructure for Heritage Science. Arbetet berör bland annat byggnadsvård, konserveringsteknik, arkeometri såväl som digital informationsförsörjning, öppna data och kunskapskommunikation. Detta projekt syftar till att genomföra en strategisk 2-dagars workshop för att diskutera utvecklingen av en nationell infrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvet, behovet av en gemensam svensk strategi och Sveriges anslutning till E-RIHS.
Summary
The European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) is currently under construction with 12 member countries and a further 8 countries (including Sweden) potentially participating. The large network has grown out of the European project IPERION CH and will facilitate open access to data and funded access to scientific investigations in areas concerning cultural heritage. This project aims to conduct a 2-day workshop to discuss the development of a Swedish infrastructure for heritage science, the need for a joint strategy and the implications of Sweden's participation in the E-RIHS.