FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelKalejdoskop - verktygslåda "Göra Sverige", resultatspridning
Dnr3.2.2-5154-2016
MedelsförvaltareLänsstyrelsen i Örebro
InstitutionAvdelning Samhälle, enheten Plan & Kultur
ProjektledareMia Geijer
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 400 000Enligt förtydligandet från den 17 november 2016
Kortfattat syfte
Syftet är att vid två nationella seminarier lansera Kalejdoskops vertygslåda "Göra Sverige" samt att ta fram ett fysiskt arbetsmaterial som komplement till verktygslådans digitala innehåll. Arbetsmaterialet skall vara ett verktyg för arbetsplatsseminarier. Både den digitala verktygslådan och arbetsmaterialet syftar till att aktivera arbetet med inkluderande kulturmiljöarbetet och medborgardialog.
Sammanfattning
Ansökan avser genomförande av 2 nationella seminarier för kulturmiljösektorn och företrädare för civilsamhället där den digitala verktygslådan "Göra Sverige" introduceras. Ansökan avser även framtagande av ett arbetsmaterial som kan användas vid arbetsplatsseminarier för att stimulera utvecklandet av inkluderande och normkritiska arbetssätt. Det digitala verktyget tas fram inom "Kalejdoskop - verktygslådan", vilket hittills finansierats av Vinnova och ramfinansiering från KMV-forums arbetsgrupp för Kalejdoskop, Stockholms läns museum and Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen i Örebro är projektledare och Pernilla Glaser AB har anlitats för processledning.
Summary
The aim of application is to arrange 2 national seminars for the heritage sector and representatives of civil society where the digital toolbox " Making Sweden" is introduced. The application conserns the preparation of working material that can be used at the workplace workshops to stimulate the development of inclusive and norm-critical work . The digital tool is developed within the projekct "Kaleidoscope - the toolbox" which so far have been financed byVinnova, the county administrative boards (hosted by Örebro CAB), Stockholm County Museum and the National Heritage Board. Pernilla Glaser AB is the process leader of the project.