FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelUlleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv
Dnr3.2.2-5161-2016
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionCentrum för Genusvetenskap
ProjektledareCecilia Rodéhn
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaVärdering och urval av kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 907 150
2018 968 716
2019 990 821
Kortfattat syfte
Studien syftar till att undersöka och problematisera hur personer med psykiska funktionsnedsättningar representeras vid, och under omvandlingen av, Ulleråker sjukhus - ett nu växande bostadsområde med planer för 15000 nya invånare. Syftet är att öka kunskapen om hur dessa representationer görs och utveckla metoder för inkludering av svårt kulturarv i kulturarvsprocesser och stadsutveckling.
Sammanfattning
Ulleråker – en gång en av Sveriges största mentalvårdsanstalter – är ett exempel på "svårt kulturarv" men också ett kulturarv kopplat till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Platsen manifesterar marginaliserade gruppers kulturarv. Ulleråker har omvandlats till ett bostadsområde med planer för ytterligare 15000 boende. Områdets karaktär börjar därmed förändras vilket påverkar hur kulturarvet bevaras och presenteras. Syftet med projektet är att undersöka och problematisera hur personer med funktionsnedsättningar representeras vid, och under omvandlingen av, Ulleråker. Syftet är att utveckla metoder för inkludering av svårt kulturarv i såväl kulturarvsprocesser som stadsutveckling.
Summary
Ulleråker, a residential area, was once one of Sweden´s largest mental institutions. It represent a so called difficult heritage and is a place that present people with mental disabilities. There are, currently, plans to develop housing for about 15000 people. This development will change the area's character as well as how the cultural heritage is preserved and presented. The purpose of this project is to critically analyze how the heritage of mental disabilities is presented at Ulleråker during the transformation of the area. The aim is to develop methods that will assure the inclusion of difficult heritage in heritage processes and in development plans.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKomplext kulturarv - från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde
FörfattareCecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh
Utgivningsår2021
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
ID978-91-7209-883-1 (pdf) 978-91-7209-882-4 (pod)
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6226
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Ulleråker – funktionsnedsättning och kulturarv som genomfördes 2017–2019 vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.