FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelVärldsarv, byråkrater och urfolkskunskap
Dnr3.2.2-5137-2016
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
InstitutionCentrum för biologisk mångfald
ProjektledareCarina Green
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaTeori, begrepp och nya praktiker
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 495 054
Kortfattat syfte
This pre-study provides a basis for a larger transdisciplinary project aiming at developing deeper understandings of the conditions for “street-level” state officials to integrate Indigenous Peoples’ biocultural knowledge in the management of World Heritage sites. Creating platforms for advanced reflection and actively engaging state officials as co-researchers is an important objective.
Sammanfattning
Projektet är en förstudie som ska ligga till grund för ett större transdisciplinärt projekt med syfte att utveckla ökad teoretisk och empirisk kunskap om förutsättningarna för statliga tjänstemän att integrera urfolkskunskap i förvaltningen av världsarv. Projektet fungerar som en lärandeplattform där tjänstemännen deltar som medforskare. Syftet med förstudien är att ta fram preliminära resultat till frågan: Hur lär sig, förhandlar och genomför statstjänstemännen utmanande policyförändringar, t ex integrering av urfolk och deras biokulturella kunskap i förvaltningen av världsarv? I dialog med statstjänstemännen kommer förstudien utforma en större projektplan kring dessa frågor.
Summary
This pre-study will form the basis for a larger trans-disciplinary project aiming at increasing understandings regarding the conditions for state officials to integrate Indigenous Peoples’ knowledge in the management of World Heritage sites. The project will function as a platform for learning, where the state officials participate as co-researchers. The pre-study will generate preliminary results to the following question: How do state officials learn, negotiate and execute challenging policy change, such as the integration of Indigenous Peoples’ biocultural knowledge? In dialogue with the state officials this pre-study will form a more substantial project plan around these issues.