FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelDeltagande riskanalys - underlag för klimatanpassningsåtgärder
Dnr3.2.2-5176-2016
MedelsförvaltareLunds Universitet
InstitutionCentrum för miljö och klimatforskning
ProjektledareJohanna Alkan Olsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 599 560
Kortfattat syfte
Syftet med denna förstudie är att utveckla en metod för deltagande riskanalys som kan användas som grund för att bygga ett system för att inkludera klimatanpassningsåtgärder i åtgärdsplaner för kulturarv på olika förvaltningsnivåer med fokus på Svenska förhållanden och med några av de de Svenska världsarven som fallstudie.
Sammanfattning
Enligt rapporter från både internationella och nationella organisationer påverkas världens kultur-, natur- och världsarv på många sätt av klimat förändringarna. Inom kulturvårdssektorn i Sverige påpekar man att det därför behövs ökad kunskap om klimatförändringar och dess påverkan på världsarven och att det finns behov av att utveckla vård- och underhållsplaner. Syftet med denna förstudie är att utveckla en metod för deltagande riskanalys som kan användas som grund för att bygga ett system för att inkludera klimatanpassningsåtgärder i åtgärdsplaner för kulturarv på olika förvaltningsnivåer med fokus på Svenska förhållanden och med några av de de Svenska världsarven som fallstudie.
Summary
According to reports from international and national organizations the world's cultural, natural and world heritage are in many ways affected by climate change. The cultural heritage sector in Sweden points out a need for improved knowledge about climate change and its impact on World Heritage sites and a need to develop care and maintenance plans to handle the effects. The purpose of this study is to develop a method of participative riskanalysis that can be used as the basis to build a system to include climate adaptation actionplans for cultural heritage at different levels with a focus on Swedish conditions and with some of the the Swedish World Heritage sites as a case study.