FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelSvensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden: Etapp II
Dnr3.2.2-5203-2016
MedelsförvaltarePolismyndigheten
InstitutionNationella operativa avdelningen
ProjektledareLars Korsell
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKatastrofberedskap och riskanalys
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 500 000
Kortfattat syfte
Studien syftar till att kartlägga en eventuell förekomst på den svenska marknaden av föremål från krigs- och konfliktområden, där arkeologisk rovplundring påstås finansiera en eller bägge parter i konflikten. Förstudien 2016 har lagt grunden till 2017 års planerade fältstudie.
Sammanfattning
Denna studie har som mål att undersöka om den svenska konst- och antikvitetsmarknaden är ett mål för kulturföremål som plundrats i krigs- och konfliktområden med syftet att finansiera paramilitär verksamhet eller terrorism. Förstudien har avgränsat områden där sådan arkeologisk rovplundring i nuläget förekommer, och har med hjälp av den historiska geografin och rapporter om plundringens natur i dessa zoner tagit fram en katalog över föremålstyper i riskzonen. Ges indikationer att svensk handel bidrar till terrorism och krigföring måste Sverige ta sitt ansvar och vidta åtgärder för att förhindra import och vidare försäljning av stulna eller plundrade kulturföremål.
Summary
This study aims to examine the existence on the Swedish art and antiquities market of archaeological artifacts looted from war zones with the purpose of financing a continued conflict, as has been shown to be the current situation in many countries. The study will, unlike others in the field, use the objects as a starting point. This will not only provide information concerning the market but also help form a full picture of the current market - its buyers, their fields of interest and also the price they are willing to pay.