FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelIdentifikation av specialiserade bakterier som bryter ner skeppsvrak i Östersjön
Dnr3.2.2-5123-2016
MedelsförvaltareGöteborgs Universitet
InstitutionInst. för marina vetenskaper
ProjektledareCharlotte Björdal
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 564 229
Kortfattat syfte
Denna tvärvetenskapliga förstudie samlar experter inom molekylärbiologi, mikrobiologi och träkonservering med syftet att identifiera de bakterier som bryter ner arkeologiskt trä i marin miljö. Kunskaper om bakteriernas identitet och nedbrytande enzymer, är nödvändiga för att utveckla effektiva skyddsmetoder för bevarande av skeppsvrak och andra kulturlämningar in situ.
Sammanfattning
Vilka är de bakterier som långsamt bryter ner arkeologiskt trä och skeppsvraken i Östersjön? Sen 1980-talet har forskare världen över försökt identifiera de så-kallade erosionsbakterier. Denna förstudie vill utforska och testa de nya möjligheter som dagens molekylärbiologiska metoder erbjuder. När vi har kunskaper om vem bakterierna är och hur de biokemiskt bryter ner träet, kan vi mer effektiv bekämpa angreppen och utveckla metoder som effektivt kan skydda de unika arkeologiska kulturlämningarna i Östersjön för framtida generationer. Studien utförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Inst. för Marina Vetenskaper vid Göteborgs universitet.
Summary
In marine environment archaeological wood including shipwrecks are slowly degraded by bacteria. Since the early 1980s several attempts to identify the so called erosion bacteria has been given by researchers around the world. This pilot study will investigate a new possibility using the latest DNA sequencing techniques and meta-genomic tools. When their identity and their enzymatic tools for decay are known, it is possible to develop efficient preservation methods for protection of unique archaeological wooden remains in situ. The work is carried out by a cross-disciplinary team at the Dept. of Marine Sciences, University of Gothenburg.