FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelSkolbarn relaterar till historiska platser
Dnr3.2.2-5128-2016
MedelsförvaltareLinköpings universitet
InstitutionInstitutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
ProjektledareDavid Ludvigsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20171 265 000
20181 333 000
20191 468 000
Kortfattat syfte
Syftet med studien är att undersöka hur kulturarvsmiljöer används i skolans undervisning, och som en viktig del därav hur skolbarn relaterar till historiska platser och miljöer.
Sammanfattning
Hur relaterar skolbarn till historiska platser och miljöer? Vi undersöker hur kulturarvsmiljöer används i skolans undervisning, men med fokus på barnens perspektiv. Studien bygger på observationer av skolbarn som besöker kulturmiljöer. Barnen får sedan rita teckningar och skriva om besöket, varefter de intervjuas. Studien ska främja samverkan mellan skola och kulturmiljöer. Inte minst ska den öka kunskapen om hur barn med olika bakgrund relaterar till platser i sin närmiljö.
Summary
The study investigates how school children relate to cultural heritage sites. The Swedish school curriculum states that pupils should learn by “meeting places”, but it is not known how this works in practice. The researchers will observe school children in the classroom preparing for visiting a cultural heritage site, observing them also during the visit, and again in the classroom after the visit. The children will then make drawings or write short essays about the heritage site, and these works will form the basis for interviews. The study should simplify cooperation between schools and heritage sites.