FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelFuTArk - Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi
Dnr3.2.2-5134-2016
MedelsförvaltareStiftelsen Kulturmiljövård
InstitutionStiftelsen Kulturmiljövård
ProjektledareAnna Arnberg
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 348 701
Kortfattat syfte
Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett FoU-projekt med målet att bredda uppdragsarkeologins publika arbetssätt, innehåll och relevans utifrån ett mångfaldsperspektiv med fokus på tillgänglighet och funktionsvariation. En viktig del av förstudien består i att ta fram kunskapsunderlag samt etablera kontaktnät med aktörer bl.a. inom funktionshinderrörelsen inför en FoU-ansökan.
Sammanfattning
Det är en mänsklig rättighet att kunna vara delaktig i samhället på likvärdiga villkor. Detta inkluderar även uppdragsarkeologi. Hur tillgängligheten inom uppdragsarkeologin upplevs av personer med olika funktionsförmåga har vi dock relativt liten kunskap om. Förstudien ska ställa samman ett kunskapsunderlag som inkluderar en kartläggning av hur företag inom uppdragsarkeologin idag arbetar med funktionsvariation och tillgänglighet samt över relevanta tidigare projekt och forskning. Kontaktnät ska etableras med aktörer bland annat inom funktionshinderrörelsen för att tillsammans definiera luckor, behov och önskemål i mötet med uppdragsarkeologin inför en större FoU-ansökan.
Summary
Involvement in society on equal terms is a human right. This also applies to contract archaeology. Today, we have little knowledge of how people of varying abilities experience accessibility within contract archaeology. This study will create a knowledge base which includes a survey of how companies within contract archaeology work with issues of abilities and accessibility as well as a summary of relevant projects and research. It also sets out to establish a network with disability organisations among others, to jointly define knowledge gaps, needs and desires in relation to contract archaeology. The study will form basis of a future research funding application.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelFuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi
Ingår iRapport 2017:88
RedaktörAnna Arnberg, Elin Engström, Theres Furuskog, Göran Gruber och Birgitta Larsson
Utgivningsår2017
Utgivare/förlagStiftelsen Kulturmiljövård
IDISBN: 978-91-7453-666-9
BeskrivningRapporten är ett resultat av förstudien FuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi som genomfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna SHMM och Norrköpings stadsmuseum 2017 inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Förstudien och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.