FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelAntiziganismen och samlingarna - kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet
DnrRAÄ-2018-862
MedelsförvaltareStatens historiska museer
ProjektledareLotta Fernstål
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 522 331
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att skapa förståelse för 1900-talets samlingar rörande människor som klassificerats som "zigenare "och "tattare" i kulturhistoriska museer och arkiv samt för hur dessa samlingar användes i sin samtid och påverkade den politik som fördes rörande människorna i fråga.
Sammanfattning
I kulturhistoriska museer och arkiv i Sverige finns stora mängder material som rör människor som av majoritetsbefolkningen kallades zigenare och tattare och som samlades in under 1900-talet, en tid präglad av antiziganism. Hur och i vilka sammanhang skapades samlingarna och hur användes de i sin samtid, inom och utom det kulturhistoriska fältet? Kan de användas idag, och i så fall hur? Vi vill genomföra projektet för att nå svar på frågor som dessa och för att ge ytterligare bidrag till förståelsen av den i hela samhället strukturella, antiziganistiska diskrimineringen under 1900-talet, då forskningen kring detta hittills förbisett de kulturhistoriska museernas och arkivens roll i denna, trots att kulturhistorisk expertis till exempel ingick i t.ex. statliga registreringar av så kallade zigenare och tattare.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelEtt lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer
FörfattareLotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
Utgivningsår2020
Utgivare/förlagNordic Academic Press
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Antiziganismen och samlingarna. Kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet som genomfördes 2017–2019 vid Statens historiska museer inom utlysningen för centrala museer. Projektet har finansierats genom medel från Kulturrådet och senare Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.