FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelDigitala modeller 3D-workshop
DnrRAÄ-2018-1008
MedelsförvaltareStiftelsen Tekniska msueet
ProjektledareJenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 85 000
Kortfattat syfte
Det metodutvecklande forskningsprojektet Digitala modeller är ett samarbete mellan Tekniska museet och Humlab vid Umeå universitet. Med utgångspunkt från valda delar av museets samlingar vill projektet både utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer.
Sammanfattning
3D är för närvarande en aktuell frågan inom museisektorn – men hur ska objekt ur samlingarna egentligen digitaliseras? Best practice på området är fortfarande under förhandling, och med denna workshop vill vi presentera ett par olika alternativ och tillvägagångssätt. Vårt forskningsprojektet Digitala modeller hoppas också att nå ut med våra förvärvade kunskaper från arbetet med 3D-modellering av Christopher Polhems mekaniska alfabet. Deltagare i workshopen bidrar med sina perspektiv kring användning av 3D-tekniken inom museibranschen. Projektet vill på så sätt även öppna upp för en diskussion kring ämnet, både under evenemanget – men även framgent.