FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens Sverige
DnrRAÄ-2018-1190
MedelsförvaltareStatens musikverk
ProjektledareSverker Hyltén-Cavallius
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 831 802
20191 008 479
Kortfattat syfte
Projektet är en undersökning av förändringsprocesser inom några musikgenrer under sextio- och sjuttiotalen, med avstamp i Musikverkets material. I detta projekt ingår dels en mer fullständig kartläggning av material för vetenskapligt tillgängliggörande, men framförallt en undersökning med fokus på samverkan och flöden mellan olika scener.
Sammanfattning
Statens Musikverk har genom en lång historia av dokumentationsverksamhet ett omfattande material av intervjuer med nyckelpersoner inom sextio- och sjuttiotalens musikliv. Därutöver besitter myndigheten viktiga person- och föreningsarkiv som med stor detaljskärpa kan kasta ljus över denna kreativa period i svensk folk- och populärmusik. Vi vill i projektet komplettera tidigare forskning genom att fokusera flöden: av personer och uttryck, mellan genrer och mellan länder. Till detta kommer komplettering av befintligt material, framförallt i form av levnadshistoriska intervjuer med ännu levande personer som var med. Projektet önskar också genom utställning och radioprogram bidra till en mer komplex bild av en viktig bit i svensk samtidshistoria. Projektet möjliggör en form av fokuserad sammanhängande studie som inte är möjlig i arkivets löpande verksamhet, och stärker genom forskningssamarbeten band till Uppsala Universitet och Nasjonalbiblioteket i Oslo.