FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelI skuggan av antropocen
DnrRAÄ-2018-1222
MedelsförvaltareStatens museer för världskultur
ProjektledareCarola Nordbäck
Programperiod2017-2021
FoU temaCentrala museer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 640 620
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utveckla ekokritiska perspektiv i Världskulturmuseernas publika verksamhet och genom detta etablera en ekokritisk museipedagogik i Sverige.
Sammanfattning
Världskulturmuseernas uppdrag anknyter till Agenda 2030. Med anledning av detta uppdrag avser Världskulturmuseet i Göteborg att fördjupa sitt arbete med hållbarhet inom ramen för ett museipedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Det handlar om att utveckla museernas sätt att främja det som i Agenda 2030 kallas lärande för hållbar utveckling (mål 4.7, Education for Sustainable Development). Genom att ta initiativ till det första forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige där kulturhistoriska museer på allvar försöker utforska nya sätt att arbeta för att etablera en museipedagogik utifrån ekokritiska perspektiv kan projektet utveckla nya kunskaper, teorier och pedagogiska hjälpmedel som både vidgar Världskulturmuseernas horisonter och blir tillämpbara på många andra svenska och även internationella museer.