FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelFuTArk - Funktionsrätt, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi
Dnr3.2.2-3943-2017
MedelsförvaltareStiftelsen Kulturmiljövård
InstitutionStiftelsen Kulturmiljövård
ProjektledareElin Engström
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaGestaltning och aktivering av kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 750 000
2019 750 000
2020 750 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att ta reda på vad som gör uppdragsarkeologins förmedling otillgänglig för en bredare publik - och då särskilt för personer med funktionsnedsättning - samt att i samarbete med funktionshinderrörelsen ta fram metoder för att hantera detta. En övergripande forskningsfråga inom projektet är: hur skapas en uppdragsarkeologi som är tillgänglig för alla?
Sammanfattning
Hur skapas en uppdragsarkeologi som är tillgänglig för alla? Det är en mänsklig rättighet att kunna vara delaktig i samhället på likvärdiga villkor. Detta inkluderar även uppdragsarkeologi. Resultatet av FuTArks förstudie visade att det idag finns brister i uppdragsarkeologins förmedlingsarbete i relation till personer med funktionsnedsättning. Syftet med FuTArk är att genom enkätundersökning, workshops och litteraturstudier ta reda på vad som gör uppdragsarkeologins förmedling otillgänglig för en bredare publik, samt att i samarbete med funktionshinderrörelsen ta fram metoder för att hantera detta.
Summary
How can we make contract archaeology accessible to all? Involvement in society on equal terms is a human right. This also applies to contract archaeology. The results of FuTArk's pilot study showed that there is a need to improve the accessibility of contract archaeology for people with different disabilities. Through surveys, workshops and literature studies, FuTArk aims to find out what makes contract archaeology inaccessible to a wider audience, and to, together with the disability movement, develop new methods and accessible solutions.