FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelSpara eller slänga - gallring vid arkeologiska undersökningar
Dnr3.2.2-3577-2017
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionInstutionen för arkeologi och antikens kultur
ProjektledareLena Holmquist
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaVärdering och urval av kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 220 751
Kortfattat syfte
Förstudiens syfte är att skapa ett kunskapsunderlag gällande gallring av metallföremål vid arkeologiska undersökningar. Gallring sker regelmässigt och är föranledd bl a av kostnader för konservering. Vi avser kartlägga situationen och belysa hur urvalet görs och besluten tas. Underlaget kommer användas i kommande ansökan där målet är att skapa bättre praxis och gemensamma riktlinjer inom sektorn.
Sammanfattning
Fynd som påträffas vid arkeologiska utgrävningar är en viktig kunskapskälla. Samtidigt ställs stora krav på hur föremålen konserveras. Detta gäller inte minst för metallföremål där kostnaderna för konservering är betydande. En gallring i fält av fynd sker regelmässigt och f n pågår en intensiv debatt i ämnet. Vi avser kartlägga situationen och belysa enligt vilka principer gallring har genomförts. Ett antal grävningar kommer väljas ut för att undersöka hur urvalet gjorts och besluten tagits. Förstudiens syfte är att skapa ett kunskapsunderlag och i förlängningen skapa bättre praxis och gemensamma riktlinjer inom sektorn.
Summary
Artefacts found at archaeological excavations are important sources of knowledge. The conservation of objects demands careful consideration, particulary with respect to metal objects, for which conservation costs are significant. During excavation only certain finds are recovered and debate on the subject is intense and ongoing. We plan to assess the situation and illuminate the principles underlying the discarding. A number of excavations will be investigated in order to determine how decisions were made. This pilot study aims to solidify a knowledge-base in order to improve praxis and establish common guidelines in the long-run.