FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKulturmiljöarbete och fysisk planering - roller och ansvar
Dnr3.2.2-3632-2017
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionKulturvård
ProjektledareKrister Olsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaDecentralisering och kommersialisering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 343 046Villkor: Riksantikvarieämbetet ska ingå i referensgruppen
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att kartlägga och fördjupa kunskapen om dagens roll- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer i kulturmiljöarbetet inom ramen för den fysiska planeringen.
Sammanfattning
Kulturmiljöarbete har traditionellt setts som ett ansvar för det offentliga samhället. Under senare år har privata aktörer fått en allt större roll. Kunskapen om omfattningen och konsekvenserna av denna utveckling är begränsad. Syftet är att kartlägga och fördjupa kunskapen om dagens roll- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer i kulturmiljöarbetet. Genom att analysera hur roller och ansvar kommer till uttryck i i lag- och regelverk, policydokument etc. samt i den fysiska planeringens praktik är målet att bidra till ett förutsägbart, transparent och effektivt kulturmiljöarbe. I projektet deltar Göteborgs universitet, KTH, och Tyréns samt Boverket, Stockholms stad och Uppsala universitet.
Summary
Heritage management is by tradition considered a responsibility for public society. During later years private actors have come to take a larger role. Knowledge about the proportion and consequences of this development is limited. The aim is to map and deepen the knowledge about roles and division of responsibility among different actors in heritage management today. By means of an analysis of roles and responsibilties as stated in legislation, policy documents etc., and as appearing in planning practice the goal is to contribute to a predictable, transparent and effektive heritage management. Main contributors in the projekt is University of Gothenburg, KTH and Tyréns.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKulturmiljöarbete och fysisk planering - roller och ansvar
FörfattareKrister Olsson, Susanne Fredholm, Elin Sahlin, Johanna Alton och Maria Håkansson
Utgivningsår2020
Utgivare/förlagGöteborgs universitet, Kulturvård
Länkhttps://gup.ub.gu.se/publication/291733
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöarbete och fysisk planering - roller och ansvar som genomfördes 2018 vid Göteborgs universitet inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.