FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelFortbildning och lärande inom kulturarvssektorn
Dnr3.2.2-3633-2017
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionKulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaDigitalisering, informationsprocesser och iscensättning
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 110 000
Kortfattat syfte
Syftet med seminariet är att samla aktörer inom kulturarvsområdet för dialog och samarbete kring fortbildning och lärande inom traditionella och nya yrken med fokus på digital kompetens. Seminariet syftar också till kunskapsöverföring från det pågående europeiska "Agenda for Culture" samarbetet "Skills, training and knowledge transfer: traditional and emerging heritage professions".
Sammanfattning
Digitaliseringen innebär nya sätt att tillgängliggöra och involvera människor i kulturarvsarbetet, men det ställs också nya krav på kompetens för att kunna göra bedömningar och realisera digitaliseringens möjligheter. Syftet med seminariet är att samla aktörer inom kulturarvsområdet för dialog och samarbete kring fortbildning och lärande inom traditionella och nya yrken med fokus på digital kompetens. Seminariet syftar också till kunskapsöverföring från det pågående europeiska "Agenda for Culture" samarbetet "Skills, training and knowledge transfer: traditional and emerging heritage professions". Målet är att skapa ett möte mellan aktörer i formen av ett "rundabordssamtal".
Summary
Digital technology brings new opportunities to make cultural heritage accessible and to involve people in community-based cultural heritage management. The realization of opportunities depends partly on successful affiliation of emerging professions and traditional heritage professions ability to develop new knowledge and skills. The aim of this funding application is to arrange a seminar where representatives for professional heritage fields can meet to discuss and initiate cooperation on skills development, training and knowledge transfer.