FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKulturarvslaboratoriet - plattform för ökat samarbete inom Heritage Science
Dnr3.2.2-3968-2017
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionEnheten för teknik och vetenskap
ProjektledareKaj Thuresson
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 142 600
Kortfattat syfte
Syftet är att öka kunskapsutbytet inom Heritage Science och öka användandet av naturvetenskaplig metod inom kulturvårdssektorn, genom att driva tvärvetenskapligt nätverk. Syftet är även att fler forskare vid museer/institutioner ska kunna fysiskt mötas och utbyta kunskap inom Heritage Science och på så sätt bygga en fysisk plattform för samarbete vid Kulturarvslaboratoriet, i Visby.
Sammanfattning
Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet har under de senaste åren utvecklat och drivit konceptet Gästkollega. Konceptet ger aktörer inom Heritage Science (t ex konservator vid museum eller forskare vid universitet) möjlighet att få stöd i sin yrkesutövning. I samarbetsprojekt utförs analyser och undersökningar med stöd av laboratoriets resurser. Gästkollegor får därmed tillgång till naturvetenskapliga metoder och en avancerad instrumentpark, i samverkan med andra. Konceptet bidrar till ökad kunskapsöverföring samt utvecklar tvärvetenskapliga digitalt tillgängliga nätverk inom kulturvård. Kulturarvslaboratoriet är därmed en nätverksplattform för Heritage Science.
Summary
The Swedish National Heritage Board has developed the concept of "Guest Colleague", at the Cultural Heritage Laboratory, at Visby. The concept gives professionals at governmental institutions (as museums or universities), the possibility of Heritage Science suport. Projects are investigated with the help of scientific methods and an advanced tool park of analytical equipment, in collaboration with others. The concept of "Guest Colleague" is contributing with the transfer of knowledge within the sector, and creating interdisciplinary networks of conservation science, cultural heritage and collection care. Today, the Cultural Heritage Laboratory is a platform for networking.