FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelDet gemensamma rummet
Dnr3.2.2-5180-2016
MedelsförvaltareKarlstads universitet
InstitutionInstitutionen för kultur- och samhällsvetenskap
ProjektledareKenneth Nordgren
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 950 605
2018 960 000
2019 970 000
Kortfattat syfte
Syftet är undersöka materiellt kulturarv som resurs för att underbygga ett interkulturellt historiskt lärande. Vi vill undersöka hur historiska föremål kan användas för att integrera migration och kulturmöten som perspektiv i skolans historieundervisning och för att förbinda elevens erfarenheter med det historiskt annorlunda. Projektet rör nyanlända elever på gymnasiet samt mellanstadieelever.
Sammanfattning
Projektet "Det gemensamma rummet" sätter kulturarv i relation till ungas erfarenheter av samtidens mångkulturella samhälle. Genom att arbeta med historiska föremål undersöks möjligheter att göra det historiska lärandet och det omgivande kulturarvet till relevanta ingångar för unga människor att förstå den egna samtiden. Skolans historieförmedling bygger ofta sina sammanhang utifrån avgränsade etniska grupper och nationalstater. Detta dominerande metanarrativ förstärker föreställningar om homogena gränsdragningar och gör kulturarvet statiskt och exkluderande. Kulturarv som en del av ett gemensamt rum har potential att levandegöra att mångkulturalitet alltid varit en del av historien.
Summary
The purpose is to explore ways that heritage can be incorporated into history education and used to address processes of migration and cultural encounters. School history tends to construct narratives around distinct ethnic groups and national states. The dominant meta-narrative risks enhancing preconceptions of homogeneous cultural and geopolitical boundaries. The cultural heritage are part of "a common space" that affords rich opportunities to highlight the ways multiculturality has always been inherent to history. The goal is to develop an educational resource to guide intercultural education (school years 4-6 and newcomers) to be used by history and heritage educators.