FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKonferens: Energy Efficiency in Historic Buildings
Dnr3.2.2-3976-2017
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen
ProjektledareTor Broström
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 185 000
Kortfattat syfte
Syftet med denna ansökan är att få en grundfinansiering till konferensen ”Energy Efficiency in Historic Buildings” för att täcka del av de kostnader som uppstår fram till dess att konferensen genomförs. Själva konferensen kommer att vara självfinansierad genom avgifter. Det sökta beloppet avser projektledning, administrativt stöd och en koordinator på deltid under 2018.
Sammanfattning
Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet anordnar tillsammans med Energimyndigheten den internationella konferensen Energy Efficiency in Historic Buildings. Konferensen äger rum i Visby den 26-27 september 2018. Konferensen vänder sig till såväl forskare som yrkesverksamma inom bygg, förvaltning och kulturvård. Syftet med denna ansökan är att få en grundfinansiering som täcker del av de kostnader som uppstår fram till dess att konferensen genomförs. Det sökta beloppet avser kostnader för projektledning, administrativt stöd och en koordinator på deltid under 2018.
Summary
Uppsala University and the Swedish National Heritage Board, together with the Swedish Energy Agency, organize jointly the international conference Energy Efficiency in Historic Buildings . The conference takes place in Visby on 26-27 September 2018. The conference is aimed at researchers as well as professionals in construction, management and culture heritage. The purpose of this application is to get a basic funding that covers part of the costs incurred until the conference is conducted, i.e. project management, administration and a part time coordinator.