FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer
Dnr3.2.2-3627-2017
MedelsförvaltareLuleå tekniska universitet
InstitutionInstitutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ProjektledareJennie Sjöholm
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaVärdering och urval av kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 670 000
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur kulturmiljöer värderas och påverkas när förutsättningarna för ett bevarande förändras genom strukturella förändringar av miljöerna. Hur fyra riksintressanta stadsmiljöer hanteras och påverkas över tid vid förändringar undersöks, samt hur analys- och planeringsverktyg kan utvecklas för att stödja en långsiktig förvaltning av föränderliga kulturmiljöer.
Sammanfattning
I projektet undersöks hur stadsmiljöer värderas och omvärderas som kulturmiljö, och hur miljöerna påverkas när förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande förändras genom omfattande strukturella förändringar, såsom ändrad befolkningsstruktur eller påverkan av tung industri. Vilka konsekvenserna blir för kulturmiljön vid förändring, och hur den långsiktiga förvaltningen av kulturmiljön kan förbättras inom stadsplaneringen undersöks också. Studien baseras på fyra stadsmiljöer, som är utpekade kulturmiljöer av riksintresse. På vilket sätt har de omvärderats som kulturmiljö från utpekandet fram till idag? Vilka historiska, sociala, och ekonomiska faktorer påverkar kulturarviseringen?
Summary
The purpose of this pilot study is to investigate the heritagisation processes of built environments, how historic environments are affected of structural changes, and how this affects the long term conservation possibilities of urban heritage. The overall aim is to have a more informed urban planning practice, that enables conservation of significant built heritage. The study will be performed by combining the theoretical frameworks of heritagisation and urban morphology, in studying four complex, historic urban landscapes in northern Sweden, which all are affected by urbanisation, mining industry etc.