FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelNATIONELLT FORUM FÖR INNEKLIMAT I KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER
DnrRAÄ-2018-3240
MedelsförvaltareUppsala Universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen
ProjektledareTor Broström
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 300 176
Kortfattat syfte
Syftet med det föreslagna projektet är att skapa ett bestående nätverk och forum för aktörer intresserade av inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Forumet ska sammanföra olika intressenter och skapa förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom området.
Sammanfattning
Inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader handlar både om vilket klimat som eftersträvas och hur det klimatet kan uppnås på ett sätt som är hållbart. Frågorna är fortsatt aktuella inte minst med de klimatförändringar som förväntas. Det finns behov både av att utveckla ny kunskap och att se till att kunskapen kommer till nytta. Syftet med det föreslagna projektet är att skapa ett bestående nätverk och forum för aktörer intresserade av inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Forumet ska sammanföra olika intressenter och skapa förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom området.
Summary
There are two fundamental questions regarding indoor climate in historic buildings: What is an appropriate indoor climate and how it can be achieved in a sustainable manner. The questions are still very relevant, especially with the climate change in mind. There is a need both for developing new knowledge and for ensuring that knowledge is made useful. The objective of the proposed project is to create a network and forum for stakeholders interested in indoor climate in historic buildings. The forum will bring together researchers and stakeholders to facilitate both development of new knowledge and making existing knowledge and resources available to end users.