FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelSeminarium "Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu"
DnrRAÄ-2018-3230
MedelsförvaltareLunds Tekniska Högskola
InstitutionInstitution för Bygg- och Miljöteknologi, Avd Byggnadsmaterial
ProjektledarePaulien Brigitte Strandberg-de Bruijn
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 324 400
Kortfattat syfte
Att anordna ett heldagsseminarium om biobaserade byggnadsmaterial (historiska och moderna) och att därigenom skapa en plattform för utbyte av kunskap, erfarenheter och kontakt mellan forskare, byggherrar, arkitekter, byggnadsantikvarier, materialtillverkare, lantbrukare, m.fl.
Sammanfattning
Dagens byggindustrin kan lära sig en del från historiska byggnadstekniker där biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial har använts genom tiderna. Exempel på dessa material är trä, halm, lera, vass och kalk. Historiska byggnadsmaterial är ofta robusta och kan i många fall återanvändas. Samtidigt finns det flertalet exempel av moderna biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa-kalk och biobaserade isoleringsmaterial som lämpar sig bra för såväl renovering av historiska byggnader som i nybyggnationer. Seminarium "Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu" kommer att handla om användningen av biobaserade byggnadsmaterial, såväl i historiskt som i framtidens perspektiv.
Summary
Today's building industry has a lot to learn from historic building techniques in which bio-based and resource efficient building materials have been used through the ages. Examples of these materials are timber, straw, clay, reed and lime. Historical building materials are often robust and can in many cases be re-used. At the same time are are many examples of modern bio-based building materials like hemp-lime and bio-based insulation materials that are well-suited for renovation of historical buildings as well as new-builds. The seminar "Bio-based building materials in the past and present" will focus on the use of bio-based building materials, in both a historical and future perspective