FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelNätverk för arkeologisk analys
DnrRAÄ-2018-3231
MedelsförvaltareVästarvet
InstitutionStudio Västsvensk Konservering
ProjektledareChristian Mühlenbock
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaGestaltning och aktivering av kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 193 260
Kortfattat syfte
Arkeologisk kunskap skapas med hjälp av en rad specialistkompetenser som i dagsläget saknar ett gemensamt, nordiskt forum för utbytte av kunskap och erfarenheter. Den tilltänkta konferensen är ett första steg mot att etablera ett sådant forum och syftar på att skapa en plats var forskning och praktik möts i ett tvärvetenskapligt forum.
Sammanfattning
Arkeologisk kunskap bygger på expertisen av en rad olika specialister. Nätverk för arkeologisk analys ämnar att bereda ett mötesplattform för dessa specialister, i avsikt att öka kompetensutvecklingen inom och mellan specialister och bidrar till att utveckla arkeologin genom ny och tvärvetenskaplig forskning.
Summary
Archaeological knowledge is depending on the expertise of a number of specialists. The Network for Archaeological Analysis provides a forum for these experts in order to create a mutual understanding of competences, enhange the knowledge exchange between specialists, as well as to motivate new and cross-disciplinary research with an implication on the discipline of archaeology.