FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelNätverk för övervakning av klimatändringarnas effekter på Sveriges kyrkor
DnrRAÄ-2018-3235
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen
ProjektledareTor Broström
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 281 059
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att genom seminarier, workshops och kortare utbildningar skapa förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt övervakningsprogram av klimatändringarnas effekter i de svenska kyrkorna.
Sammanfattning
Klimatförändringarna medför ett varmare och fuktigare klimat. De svenska kyrkorna kommer att vara särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter eftersom de allra flesta saknar moderna klimatstyrning och de har utformats för ett annat slags uteklimat. Det finns en medvetenhet om klimatförändringarna men samtidigt också en brist på kunskap: Vilka är riskerna, var uppstår de och när? Klimatanpassningsarbetet måste bygga på en samverkan mellan riskbedömningar och en övervakning av de faktiska effekterna. Projektets syfte är att genom seminarier, workshops och kortare utbildningar lägga grunden för för ett övervakningsprogram av klimatändringarnas effekter i de svenska kyrkorna.
Summary
Climate change brings a warmer and humid climate. The Swedish churches will be particularly vulnerable to the effects of climate change because most people lack modern climate control and they are designed for a different kind of outdoor climate. There is a general awareness about climate change, but also a lack of knowledge: what are the risks, where do they occur and when? Climate adaptation efforts must be based on an interaction between risk assessments and a monitoring of the actual effects. The objective of the project is to facilitate a monitoring program of the effects of climate change in the Swedish churches through seminars, workshops and education.