FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelDet delade landet. Samisk historia och mångkulturalitet före det moderna
DnrRAÄ-2018-3325
MedelsförvaltareStatens Historiska Museer
InstitutionForskningsenheten
ProjektledareJonas Nordin
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 996 965
2020 987 920
2021 992 500
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att undersöka den etniska och kulturella mångfalden i det för- och tidigmoderna samhället. Studien har sin utgångspunkt i den samiska historien i Syd- och Mellansverige; områden som i såväl forskning som av allmänheten ofta definieras som icke-samiska. Genom arkeologiska och historiska studier ska denna, i det närmaste okända historia, uppmärksammas och problematiseras.
Sammanfattning
I projektet "Det delade landet" studeras den samiska närvaron i Syd- och Mellansverige. Under det tidigmoderna samhällets framväxt kom många samer att hamna i det s.k. sockenlappssystemet, ett i praktiken etniskt definierat tjänstesystem med begränsad frihet för samerna. Hur detta system uppstod, förändrades, försvann och relationen till andra samer såväl som icke-samer är i avgörande delar inte känd. Genom mångvetenskapligt samarbete och historisk-arkeologiska metoder ska projektet uppmärksamma denna hittills blygsamt studerade historia: av stor betydelse för museisektorn. Projektets målsättning är att utveckla förståelsen av det moderna Sveriges framväxt och mångkulturella förflutna.
Summary
The purpose of the project is to acknowledge and examine the historic presence of Sámi people in southern and central Sweden, from the premodern period to the present, with the aim to show the culturally heterogenous history of the country. The project is a multidisciplinary joint effort, with historical archaeology, ethnology, history and linguistics, and a collaboration between the National Historical museums and several county museums. The Sámi history will be examined through new data from archaeological field work and archival studies. Moreover, the project will create new knowledge through examining museum collections for evidence of the Sámi presence in southern and central Sweden.