FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelHigh Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning
Dnr3.2.2-3635-2017
MedelsförvaltareJönköping University
InstitutionHögskolan för lärande och kommunikation
ProjektledareCarl-Johan Svensson
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaGestaltning och aktivering av kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 750 000
2019 750 000
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur en kommersiell miljö inriktad på förmedling av historia och kulturarv används av skolor och hur skolelever relaterar till historien. I studien undersöks de utbildningsprogram med historiskt fokus som erbjuds för årskurs 4–6 på westernparken High Chaparral.
Sammanfattning
Westernstaden High Chaparral är en av Sveriges största historiekommunicerande platser. Som en del av verksamheten erbjuds utbildningspaket till skolor i årskurs 4–6. Eleverna får ta del av tre utbildningsblock à 15 minuter. I övrigt tar eleverna sig an parken mer fritt. Vissa delar av westernstaden grundas i historisk autenticitet, medan andra är baserade på en mytologisk föreställning av den aktuella tidsperioden där Zorro och Lucky Luke kan dyka upp. En skoldag på temaparken ger många intryck och i studien undersöks hur en kommersiell miljö inriktad på förmedling av historia och kulturarv används av skolor och hur skolelever relaterar till historien.
Summary
The wild west theme park High Chaparral is one of Sweden's largest history communicating sites. As part of the business, schools in grades 4–6 are offered education during a visit. The education consists of three blocks of 15 minutes each. Then the students visit the park more freely. Some parts of the theme park are based on historical authenticity, while others are based on a mythological depiction of the current time period where you can meet Zorro and Lucky Luke. A school day at the theme park results in sprawling impressions and the study examines how a commercial institution focused on history and cultural heritage is used by schools and how children relates to history.