FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelFading Heritage A Predictive study of the deterioration of organic material
DnrRAÄ-2018-3237
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionArkeologi och Antikens historia
ProjektledareAdam Boethius
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 397 300
Kortfattat syfte
Förutse framtida miljöhot mot det arkeologiska kulturarvet, lägga grund för nya forskningsfrågor samt bidra till utformningen av framtida kulturavspraxis. Med denna projektansökan ämnar vi skapa ett internationellt samarbete som tvärvetenskapligt ska arbeta för att organiska arkeologiska lämningar skall bevaras för framtiden och motverka effekterna av miljö/klimatförändringar och dräneringar.
Sammanfattning
Arkeologiska undersökningar av Sveriges äldsta boplatslämningar har nu pågått i över 130 år. Under denna tid har det blivit uppenbart för forskare att nedbrytningen av organiskt material sker i en allt snabbare takt. I detta tvärvetenskapliga projekt kommer bevaringförhållande för arkeologiska material mätas med vetenskapliga metoder för att upptäcka och dokumentera effekterna av yttre påverkan, dräneringar, klimat- och miljöförändringar. Resultaten kommer att göra det möjligt att förutse framtida hot mot det arkeologiska kulturarvet och ligga till grund för nya forskningsfrågor och bidra till utformningen av framtida kulturavspraxis så att organiska lämningar kan säkras även i framtiden.
Summary
The preservation of Sweden’s oldest archaeological sites is evaluated to detect and document the effects of 130 years of encroachments, drainage, climatic and environment changes. It will result in a prediction of future environmental threats to archaeological sites that form the basis for new research questions and cultural management policies. Knowledge will be generated about the degradation of organic material in different environments and the rate of diagenesis in order to predict archaeological loss over time. The results will contribute to current research in archaeology as well as to upcoming heritagemanagement practices.