FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelKulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen
DnrRAÄ-2018-3233
MedelsförvaltareStatens historiska museer
InstitutionHistoriska museet
ProjektledarePia Laskar
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaTeori, begrepp och nya praktiker
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 276 620
Kortfattat syfte
Att genom nätverksarbete, workshops, paneldiskussioner och seminarieverksamhet föra samman svenska genusforskare med kulturarvs- och museiområdet. Nätverkets samarbete kommer att pågå under 2017-2019 och leda fram till den nationella tvärgenusvetenskapliga konferensen G19 i Göteborg där ett starkt tema kommer att vara genusperspektiv på kulturarv i relation till nation och migration.
Sammanfattning
Kulturarvsforskning har i viss mån arbetat med frågeställningar relaterade till genus, men saknar i hög grad en kritisk granskning av sexuella normeringsprocesser och hur genus och sexuella normer relaterar till frågor om nationella ideal och berättelser. Forskare som är specialiserade på genus och sexuella normeringsprocesser har i sin tur i mindre grad kopplat dessa till kulturarvsanalyser. Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kritisk kulturarvsforskning med kritisk genusforskning för att öka samverkan mellan dessa fält, och i ett utåtriktat arbete inbjuda till samarbete med myndigheter och föreningar, med flera inom kulturarvssektorn.
Summary
The purpose of this project is to create dialogues between heritage scholars and professionals in the heritage sector with norm-critical gender and sexuality scholars. The project will establish a network in order to promote exchanges, and furthermore invite to public seminars and analyses. The network will finally present its results in the largest national conference for cross-disciplinary gender studies. Distinctive surveys of normative processes of gender and sexuality related to questions about ideals, narratives and representations are scarce within heritage studies. On the other hand, research on gender and sexual norms, are to a minor degree relating these to the heritage studies.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelDen outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete
FörfattarePia Laskar
Utgivningsår2019
Utgivare/förlagStatens historiska museer
ID978-9-519-3269-9
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-174289
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen som genomfördes vid Statens historiska museer 2017–2019 inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Projektet och publikationen har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.