FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelBiennal International Conference for the Craft Sciences (BICCS)
DnrRAÄ-2019-2105
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareTina Westerlund
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaDigitalisering, informationsprocesser och iscensättning
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 89 000
Kortfattat syfte
Syftet med denna konferens är att etablera ett internationellt forum för förmedling av hantverksvetenskaplig forskning.
Sammanfattning
Hantverksvetenskap är ett relativt nytt akademiskt ämne som förenar forskning och högre utbildning i många olika hantverksområden. I Sverige finns en tydlig koppling mellan hantverksvetenskap, kulturarvsarbete och kulturmiljövård. Ett problem är att den hantverksvetenskapliga forskningen saknar relevanta forum och kanaler för forskningskommunikation, vilket hindrar ämnets utveckling, men också möjligheten att sprida forskning och evidens i praktiken. Syftet med denna konferens är att etablera ett internationellt forum för förmedling av hantverksvetenskaplig forskning, med målsättning att bättre sprida forskningsresultat och överbrygga forskning och praktik.
Summary
Craft Sciences refer to a unity of research conducted in different craft subjects. The Biennal International Conference for the Craft Sciences aims to expose the breadth of topics, source material, methods, perspectives and results that reside in this field. The conference provides a platform for communicating craft research beyond the borders of faculties and disciplines. To better elicit the performative and material nature of craft research in the academic artefacts, the traditional call for research papers is amplified with calls for filmed articles, interactive applications, demonstrations and exhibitions, that all will go through a double blind peer review process.