FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelKulturarv i Regionala utvecklingsstrategier
DnrRAÄ-2019-2151
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen (Kulturvård)
ProjektledareChrister Gustafsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaStyrmedel för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20201 368 745
20211 498 026
Kortfattat syfte
Ingen region i Sverige ger prioritet till kulturarv i sina regionala utvecklingsstrategier. Projektet kommer att kartlägga, studera och analysera kulturarvsarbetets förutsättningar i regionala utvecklingsstrategier samt ta fram nya verktyg för att stärka arbetet. Kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas. Kunskaps- och erfarenhetsutbyten kommer att etableras mellan regioner.
Sammanfattning
Nyligen presenterades en studie som visar att färre än 10% av Europas regioner prioriterar kulturarv i sina regionala utvecklingsstrategier. Ingen av dessa är svensk. I projektet kommer kulturarvets roll i samtliga svenska regional utvecklingsstrategier och andra strategier att analyseras. Utan prioritering är det svårt att erhålla finansiering från EU:s strukturfonder - kanske handlar det om hundratals miljoner kronor per år bara i Sverige. Lyfta fram regioner som framgångsrikt integrerat kulturarv som en del av deras strategier. Etablera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan regioner.Projektet syftar till ta fram underlag för att stärka kulturarvsfrågor i RUS och EU:s strukturfonder.
Summary
Recently, a study was presented showing that less than 10% of Europe's regions prioritize cultural heritage in their smart specialisation strategies. None of these are Swedish. In the project, the role of cultural heritage in Swedish regional development strategies and other strategies will be analyzed. Highlight regions that successfully integrated cultural heritage as part of their strategies. Establish a knowledge and experience exchange between regions. Without prioritization, it is difficult to obtain funding from the EU's structural funds. The project aims to develop the basis for strengthening cultural heritage issues in RUS and EU structural funds.