FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelA critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden
DnrRAÄ-2019-2128
MedelsförvaltareUniversity of Gothenburg
InstitutionDepartment of Conservation
ProjektledareAustin Nevin
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 940 343
Kortfattat syfte
The research project will investigate needs for holistic wall painting conservation of public and private wall paintings in Sweden. A multi-disciplinary team (art historians, conservators and conservation scientists) will study holistically: Medieval Church paintings, the Lund University Historic Museum, Social art (Arbetarrörelsen konst), contemporary Street art and graffiti.
Sammanfattning
Detta multi disciplinära forskningsprojekt kommer att sammanföra beslutsfattare, museer, konservatorer, kulturvårdare, konsthistoriker och forskare för att undersöka hållbart bevarande och digital dokumentation av väggmålningar i Sverige. Syftet med projektet är att definiera en holistisk forskningsvision för att förena bevarandepraxis med en bred uppsättning konstvetenskapliga och vetenskapliga frågor (ex. värde, perception och policys). Projektet kommer att undersöka rådande praxis för bevarande i Sverige och internationellt. Framtida behov för yrket kommer att undersökas för att säkerställa hållbart bevarande baserat på minimalt ingripande.
Summary
The multi-disciplinary research project will bring together policy makers, museums, conservators, art historians and scientists to investigate the sustainable conservation and digital documentation of Sweden's wall paintings. The aim of the project is to define a holistically-based research agenda to unite conservation practice with a broad set of the artistic and scientific questions that relate to the sustainable conservation of paintings, their value and perception. The project will examine current practice in Sweden and the state of the art beyond and establish future needs for the profession to ensure sustainable conservation based on minimal intervention.