FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelDigitala bilder för forskning och publik
DnrRAÄ-2019-2148
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antikens kultur
ProjektledareFredrik Fahlander
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 858 706
2021 877 880
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utveckla dokumentationsstrategier för hällristningar anpassade för aktuella forskningsfrågor kring bronsålderns bildbruk. Detta uppnås genom en flexibel kombination av två- och tredimensionell dokumentation i tre olika detaljnivåer som omfattar hela hällen. Den tredimensionella dokumentationen utgör även grund för utveckling av icke-invasiva publika förmedlingsverktyg.
Sammanfattning
Forskningen om bronsålderns hällristningar ställer idag andra frågor till materialet än tidigare. Motiven på hällarna ses inte längre som statiska symboler utan studeras i relation till andra fenomen över tid. Det har exempelvis visat sig att bilderna ofta utnyttjar hällens sprickor, ojämnheter och färgskiftningar, samt att motiv huggits om och modifierats över tid. Dessa aspekter av bildbruket ställer nya krav på dokumentationen och projektet syftar till att utveckla strategier anpassade för aktuell forskning. Genom att kombinera två- och tredimensionella tekniker kommer projektet generera ett bättre stöd för forskning, fornlämningsvård samt för att tillgängliggöra kulturarvet publikt.
Summary
Contemporary rock art research poses new questions than previously. The motifs on the rocks are no longer seen as static symbols but are studied in relation to other phenomena over time. For example, many images utilize cracks, irregularities and colour of the rocks, and some motifs have been re-cut and modified over time. These aspects of rock art need another type of documentation than the traditional, and the project aims to develop a strategy adapted to the issues stressed in current research. By combining two- and three-dimensional technologies, the project will generate better support for research, heritage preservation and for making the cultural heritage publicly available.