FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelMusiken i Sveriges kyrkor
DnrRAÄ-2019-2082
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för musikvetenskap
ProjektledareLars Berglund
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 144 770
2021 148 400
Kortfattat syfte
Delfinansiering av ett forskningsprojekt om musiken i Sveriges kyrkor från medeltid till nutid. Från RAÄ ansöker vi om den del av projektet som berör kyrkoinventarier, såsom orglar och musikalier, samt kyrkobyggnaderna som rum för utövande musik genom historien.
Sammanfattning
Från det att Sverige kristnades och fram till radions och grammofonens intåg vid 1900-talets början var gudstjänstmusik den musikyttring som flest människor i samhället om i kontakt med. Varje vecka samlades människor de tusentals socknarna för att höra liturgisk musik och - efter reformationen - sjunga tillsammans. Projektet "musiken i Sveriges kyrkor" tar ett helhetsgrepp på denna tusenåriga musiktradition för att i en kombination av ny grundforskning och syntes presentera nya perspektiv på den kyrkliga musikens historia. Projektet inbegriper samtliga kyrkliga samfund som varit verksamma i landet.
Summary
From the establishment of Christianity in Sweden until the introduction of the radio and gramophone at the beginning of the twentieth century, most people came in contact with music mainly through the church. Every week the people in thousands of parishes gathered to hear liturgical music and - after the reformation - sing together. The project "music in Swedish churches" is an integrated study of this millennial tradition, aiming to present new perspectives on the history of chruch music through a combination of new basic research and synthesis.