FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelKonferens. De obesuttnas arkeologi och kulturarv
DnrRAÄ-2019-2144
MedelsförvaltareStatens historiska museer
InstitutionArkeologerna
ProjektledarePia Nilsson
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 500 000
Kortfattat syfte
Det nyss avslutade projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” genererade antikvariska och vetenskapliga frågor om de obesuttnas lämningar och kulturarv, med utgångspunkt i kulturmiljölagen 2014 (1988:950). Vi har mött stort intresse från antikvariskt verksamma och forskare, och möjlighet att träffas och ventilera resultat från nyare arkeologiska undersökningar har varit ett starkt önskemål.
Sammanfattning
Syftet med konferensen och med efterföljande publikation är att skapa ett forum för uppdragsarkeologer, forskare och beslutsfattare verksamma inom området för att kunna samla och publicera nya resultat. Projektet "De obesuttnas arkeologi och kulturarv" har tydligt kunna visa hur arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv, i olika sociala kontexter under perioden cirka 1700 -1900. Metoder och frågor behöver dock få en vidare spridning, vilket även bekräftas av den stora uppmärksamhet projektet fått. Målet nu är att dels nå ut med resultaten från det tidigare projektet, dels samla erfarenheter och kunskap genererade av olika aktörer inom uppdragsarkeologi och forskning.
Summary
The purpose of the conference is to further present and discuss the results from a recently performed project (2017-2019), a project that focused on the living conditions and heritage of subalterns and their material culture from the period c 1700-1900. The reason for the conference theme is that The Heritage Conservation Act (KML) was changed in 2014, introducing the year 1850 as the dividing line. As the result, numerous "new" sites and remains are protected, and a substantial part are connected to the subalterns. So far there is far too little research and method development to meet the challenges on heritage management. Discussion and exchange of experiences is requested and needed.