FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelRätten och rummet
Dnr353-4044-2000
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionAvdelningen för kulturvård
ProjektledareEva Löfgren
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2001 100 000
2002 282 155
2003 312 000
2004 303 000
2005 315 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att undersöka de svenska tingshusens framväxt och betydelse i avsikt att tydliggöra de respektive aktörernas inflytande samt belysa de fysiska avtrycken i byggnaden som maktrelationerna föranledde.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Rätten och rummet
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 88-93
FörfattareEva Löfgren
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Rätten och rummet som genomfördes med FoU-finansiering år 2001-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.