FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelInteriörrestaureringen i teori och praktik 1890-1960
Dnr3.2.2-4047-2000
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAntikvarisk-tekniska avdelningen
ProjektledareHélène Svahn
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2001 400 000
2002 565 500
2003 558 000
2004 500 000
2005 208 000
2009 400 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att klargöra hur målerikonserveringen av framför allt muralmåleri, genomfördes i teori och praktik under första hälften av 1900-talet. Riksantikvarieämbetet i samarbete med KTH Arkitektur och Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Att bygga på platsens betydelse
Ingår iKulturmiljövård. Vol 1. Sid 16-25
FörfattareHélène Svahn
Utgivningsår2004
IDISSN: 1100-4800
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1960 som genomfördes med FoU-finansiering år 2001-2005, 2009 inom temat Kulturhistorisk kunskap.