FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelNeutrala material i museimiljö
Dnr353-4237-1998
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAntikvarisk-tekniska avdelningen
ProjektledareMonika Fjaestad
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2001 355 000
2002 390 000
2003 238 000
Kortfattat syfte
Projektet utreder moderna materials påverkan på museiföremål och syftar till att fastställa kriterier för vilka material som kan användas - och vilka som helst bör undvikas - när museiföremålen förpackas, transporteras, ställs ut och magasineras. Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och specialister från bland andra SCI, IVL, IFP och Trätek.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelNeutrala material i museimiljö
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 148-153
FörfattareMonika Fjaestad
RedaktörAnders Högberg
Utgivningsår2006
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Neutrala material i museimiljö som genomfördes med FoU-finansiering år 2001-2003 inom temat Vård och konservering.