FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelTeknikhistoria för byggare och hantverksmässigt utvecklingsarbete
Dnr353-4581-1999
MedelsförvaltareDaCapo Hantverksskola
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2001 286 000
2002 300 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att beskriva och analysera byggnadshistoria, byggnadstekniska och hantverksmässiga aspekter samt att utveckla material och metoder. Delprojekt Murarkunskap om kalkbruk.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Teknikhistoria för byggare och och hantverksmässigt utvecklingsarbete
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 166-174
FörfattarePeter Sjömar
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433- 8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Teknikhistoria för byggare och hantverksmässigt utvecklingsarbete som genomfördes med FoU-finansiering år 2001-2002 inom temat Vård och konservering.