FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
TitelFrån tanke till handling: Användaranpassad antikvarisk bygghandling
Dnr353-4039-2000
MedelsförvaltareStockholms Byggnadsantikvarier AB
ProjektledareStephan Fickler
Programperiod2001-2005
FoU temaVård och konservering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2001 128 250
2002 160 500
2004 272 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att tydliggöra och lyfta fram bra antikvariska arbetsinstrument och utveckla den antikvariska projekteringen i byggprocessen.