FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelDelaktighetsmålet i ärendehandläggningen - en fallstudie
Dnr353-1872-2002
MedelsförvaltareLänsstyrelsen i Västra Götalands län
ProjektledareYlva Blank
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 100 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att studera hur den övergripande målsättningen om allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för kulturmiljön präglar ärendehandläggningen vid länsstyrelsen.