FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelKulturmiljöportal - kunskapsinnehåll och användningsområde
Dnr353-2559-2001
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareSven Rentzhog
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 450 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för att bygga upp en kulturmiljöportal genom att precisera informationsinnehåll med utgångspunkt i befintlig information inom RAÄ samt nya verksamheter som miljömålsarbete och kulturmiljöövervakning.