FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelKulturarv som samhällsdialog
Dnr353-2562-2001
MedelsförvaltareBohusläns museum
ProjektledareAnders Gustafsson
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 647 650
2003 675 200
2004 448 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att genomföra en både historisk och framtidsorienterad analys av hur den antikvariska kunskapen uppkommer och kommuniceras till medborgarna, att diskutera hur alternativa kunskapsmål, arbetssätt och kommunikationsformer kan komma att gestalta sig i framtiden.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelKulturarv som samhällsdialog? en betraktelse av kulturarvsförmedling
FörfattareAnders Gustafsson, Håkan Karlsson
Utgivningsår2004
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 91-7209-374-9
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelArtikel: Among totem poles and clan power in Tanum, Sweden - an ethnographic perspective on communicative artefacts of heritage management
Ingår iEthnographies of archaeological practice - cultural encounters, material transformations. Sid 137-147
FörfattareAnders Gustafsson, Håkan Karlsson
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagAltaMira Press
IDISBN: 0-7591-0844-7
Länkhttps://www.academia.edu/1357432/Among_totem_poles_and_clan_power_in_Tanum_Sweden._An_ethnographic_p
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelRapport om rapporter - en diskussion kring kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter
Ingår iProjekt uppdragsarkeolog ; 1 (2001)
FörfattareAnders Gustafsson, Björn Magnusson Staaf
Utgivningsår2002
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 91-7209-239-4 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/343
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelArtikel: Solid as a rock? - an ethnographical study of the management of rock-carvings
Ingår iCurrent Swedish archaeology. Vol 12. Sid 23-40
FörfattareAnders Gustafsson, Håkan Karlsson
IDISSN: 1102-7355
Länkhttp://www.arkeologiskasamfundet.se/csa/vol12_2004.html
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelArtikel: Kulturarv som samhällsdialog
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 24-29
FörfattareAnders Gustafsson, Håkan Karlsson
RedaktörAnders Högberg
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelPlats på scen - kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna
Ingår iKulturhistoriska dokumentationer ; 17
FörfattareAnders Gustafsson, Håkan Karlsson
Utgivningsår2004
Utgivare/förlagBohusläns museum
IDISBN: 91-7686-188-0
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelArtikel: Dialog – ett måste i framtidens kulturturism!
Ingår iI kulturarvets fotspår - nya möjligheter för svensk turism. Sid 63-73
FörfattareAnders Gustafsson
Utgivningsår2003
Utgivare/förlagETOUR
IDISBN: 91-970001-8-3
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Kulturarv som samhällsdialog som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2004 inom temat Kulturarvet i samhället.