FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelFrån dokument till upplevelse
Dnr353-2656-2001
MedelsförvaltareUmeå universitet
InstitutionInstitutionen för historiska studier
ProjektledareRichard Pettersson
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturarvet i samhället
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 288 512
Kortfattat syfte
Forskningsprojektet är en idéhistorisk studie om argumentationen kring kulturhistoriskt värde och kulturarv inom den officiella kulturminnesvården under andra delen av 1900-talet. Samfinansieras av det av Riksbanken finansierade projektet Landskapet som arena.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Från dokument till upplevelse
Ingår iFör en kritisk & konstruktiv kulturmiljöforskning - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005. Sid 30-35
FörfattareRichard Pettersson
Utgivningsår2006
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-433-8
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Från dokument till upplevelse som genomfördes med FoU-finansiering år 2002 inom temat Kulturarvet i samhället.
TitelDen svenska kulturmiljövårdens värdegrunder - en idéhistorisk bakgrund och analy
Ingår iSkrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena ; 7
FörfattareRichard Pettersson
Utgivningsår2003
Utgivare/förlagUmeå universitet
IDISBN: 91-7305-487-9
Länkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-62231
Länkhttp://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:576355/FULLTEXT02.pdf
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Från dokument till upplevelse som genomfördes med FoU-finansiering år 2002 inom temat Kulturarvet i samhället.