FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelAnalysmetoder och inventeringsmodeller för modern bebyggelse i kulturmiljövård och planering
Dnr353-2502-2001
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKunskapsavdelningen
ProjektledareJonna Stewenius
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 100 000
Kortfattat syfte
Förstudie för att utveckla kulturmiljövårdens begreppsliga och praktiska redskap för registrering och analys av modern bebyggelse. Projektet är ett samarbete mellan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitekturhistoria och Riksantikvarieämbetet.