FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
TitelBetong i arkitektur och byggande 1945-1980
Dnr353-2574-2001
MedelsförvaltareChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektursektionen
ProjektledareSolveig Schulz
Programperiod2001-2005
FoU temaKulturhistorisk kunskap
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2002 200 000
2003 300 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att studera betongens användning inom husbyggandet under tidsperioden, kopplingen mellan byggnadsteknik och arkitektur, samt samtida attityder till betong som ytmaterial.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelBetong i arkitekturen - gestaltning och teknik 1930-1980
FörfattareBengt J O Johansson
Utgivningsår2008
IDISBN: 978-91-7385-051-3
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Betong i arkitektur och byggande 1945-1980 som genomfördes med FoU-finansiering år 2002-2003 inom temat kulturhistorisk kunskap.